علی فرهادی -ویلن

نام و نام خانوادگی: علی فرهادی

متولد:  گنبد 1385/11/24

شروع فعالیت: از سال 1370 با گروه سرود مکتب المهدی (وابسته به آموزش پرورش) آغاز نمود،

استادان: ویلن ایرانی را با محمد رضا محمدی ، ویلن کلاسیک را با بابک تاجپور، سپس همنشینی با استاد داود آزاد ،او را به نواختن سه تار

علاقمند کرد وسه تار  نوازی را بامسعود رستمی و کمانچه نوازی را  از  نوید دهقان آموخت.در ادامه عود و تار را به صورت خود آموز فرا گرفت.

همکاری : با گروه های درویش خان ، شورانگیز ، همنوا، ایرانی ، مشتاق ، و اشراق به عنوان نوازنده کمانچه و در گروه باربد به عنوان تکنواز

ویلن همکاری داشته است.

پایه گذار: گروه عندلیب از سال 1386 و اجرای کنسرت های متعدد در شهرهای مختلف ایران .

هم اکنون :  همکاری به عنوان مدرس کمانچه و ویلن در آموزشگاه شباهنگ گنبد و آموزشگاه روزبه گرگان.

استاد داود آزاد و علی فرهادی