محمد نعیمی -تنبور، دوتار

محمد نعیمی نوازنده و سازنده تنبور

متولد : رامیان